Steg 2 - Tillväxtprogrammet

Har du startat ett företag som du vill ska växa och utvecklas? I vårt Tillväxtprogram tar du och din affärsutvecklare fram en överenskommelse kring vilka frågor ni ska arbeta med och sätter en tidsplan som innehåller 5-10 möten där ni tillsammans arbetar med att skapa framgång för din idé. Ofta handlar det om att hitta rätt affärsmodell och vässa säljargumenten. Aneby Näringsliv har kostnadseffektiva kontorslokaler att hyra ut mitt i Aneby centrum, Köpmansgatan 9, om man behöver en lokal. Där finns även tillgång till mindre konferenslokal och ett gemensamt fikarum.

I det här programmet finns ett begränsat antal platser, och ställer lite krav på dig som företagare.

Om du kan svara ja på de flesta av följande frågor kanske du kvalificerar dig för tillväxtprogrammet:
 • Vill du utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst?
 • Är idén utvecklingsbar tekniskt och/eller affärsmässigt?
 • Är idén skalbar - kan den växa nationellt eller internationellt?
 •  Är du drivande och seriös i ditt entreprenörskap?
 • Ser du som företagare möjlighet till avknoppning?
 • Saknar du nätverk eller stödfunktioner för utveckling?

Vi tar emot alla idéer - Så här gör vi

Varje uppslag och person som kommer in består av en idé och en entreprenör.
 • Idén skall vara bärande, det vill säga ha affärs- och/eller teknikhöjd, och vara skalbar.
 • Entreprenören skall vara drivande och seriös.
 • Inflödet av idéer och entreprenörer utvärderas och identifieras.
 • Uppslag som har både en bärande idé och driven entreprenör får möjlighet att teckna ett så kallat Tillväxtprogramavtal.
 • Ett tillväxtavtal upprättas och en individuellt anpassad och skräddarsydd affärsutvecklingsprocess läggs in i programmet. Vi erbjuder också en fysisk plats i vår lokala tillväxtarena i Aneby Näringslivs lokaler på Köpmansgatan 9.

De idéer och uppslag som inte platsar i tillväxtprogrammet, får möjlighet att utvecklas vidare inom vår allmänna rådgivning för nyföretagare inom Aneby Näringsliv och Aneby kommun.