Science Park

Science Park erbjuder utveckling av dina affärsidéer, stöd till kommersialisering och uppbyggnad av företag genom tydliga utvecklingsprocesser i en kreativ miljö. Verksamheten sker i direkt anslutning till Högskolan i Jönköping. Science Park-systemet har sin verksamhet i det lokala näringslivet genom så kallade ”noder” etablerade i länets alla kommuner och lokala kontaktpersoner, affärsutvecklare, är placerade på alla tillväxtarenor. Detta innebär att mindre kommuner som exempelvis Aneby får samma tillgång till systemet som de större kommunerna i länet. Aneby har sin tillväxtarena i Aneby Näringslivs kontor mitt i centrum, Köpmansgatan 9.

Syftet är att erbjuda mottagningskapacitet och bemötandekompetens i Science Park-systemets noder för att hitta, och på ett effektivare sätt utveckla, bärande affärsidéer som har teknik och/eller affärshöjd. Vi vill alltså skapa lokala förutsättningar för att: Identifiera, Validera och Utveckla nya affärsidéer så att processerna fortskrider i noden och så att företagen stannar på orten.

Grunden för samarbetet är Science Park-idén, det vill säga att man agerar som en professionell aktör och konkret arbetar med följande tre områden:
  • Värdeskapande tjänster som stöder start och tillväxt av företag.
  • En fysisk mötesplats, med plats för företag, nystartade och/eller i en utvecklingsfas.
  • Kunskapsflöden mellan forskning och företag.

En direkt följd av att det finns personella kvalitativa resurser i noderna blir att de potentiella entreprenörerna genom projektet kan utveckla nya affärsidéer som har potential och skalbarhet, men också få stöd att utvecklas till nya kunskapsintensiva företag som kan anställa fler och i högre takt än vad som skulle varit vid handen utan deltagande i projektet.

Science Park-systemet har också centrala resurser för att ge ett starkt och brett stöd till företaget i affärsutvecklingsprocessen:
  • Koppling mot forskning och akademin.
  • Partnerföretag.
  • Lots mot finansiering.
  • Enskild stödfunktion till företag på specifikt område. Exempel på detta är hjälp med immateriella rättigheter, sälj- och marknadsföring, varumärkesbyggande, finansiering med mera.


 

Science Park i Aneby

Science Park har sin lokala nod och tillväxtarena i Aneby Näringslivs kontor mitt i centrum, Köpmansgatan 9 i Aneby.
Där finns din lokala affärsutvecklare, Marthina Knutsson, och där kan du även hyra lokal om du vill jobba nära affärsutvecklaren med ditt företag.

Läs mer om Science Park