Rådgivning

Vanliga frågor vi får är:
  • Vad är det konkreta problemet/behovet på marknaden?
  • Vad kan jag erbjuda för att lösa det? 
  • Vem är kunden?
  • Hur når jag kunden?
  • Hur stor är marknaden?
  • Hur ska jag ta betalt?

Självklart informerar vi om olika företagsformer och om vilka organisationer som kan underlätta din företagsstart. Vår rådgivning är kostnadsfri och öppen för alla.
Du bestämmer själv vad du vill ha ut av mötet.

De flesta som är intresserade av att starta företag hamnar i det här steget först.
Vissa vill bara ha ett bollplank, och andra behöver få svar på mer konkreta frågor om hur man startar upp och hur man driver företag.

Vi lyssnar förutsättningslöst på era idéer och tillsammans så slipar vi på er idé och coachar er i ert beslut om ni sen vill starta upp ett företag. Inte alla idéer leder till ett företag och inte alla företag är byggda på hållbara idéer. Här handlar det om att analysera affärsidéen för att se om den är genomförbar och om den är det, hur går man vidare.

Vi använder oss av en coachande stil i vårt arbete och tar inga beslut åt er, utan hjälper er att komma fram till rätt beslut själva.