Steg 3 - Inkubator

Det mest omfattande steget är det så kallade inkubatorsprogrammet. Det har ett begränsat antal platser vid varje tillfälle och ställer högre krav på hur långt du kommit med ditt företag. I utbyte får du tillgång till ett stort nätverk av kompetenta affärsutvecklare och specialister. Företag som vill in i inkubatorsprogrammen får ansöka om det och några få väljs gemensamt ut av en jury bestående av specialister inom olika områden.

Vill du bygga ett tillväxtföretag och har den drivkraft som krävs? Som deltagare i vår Affärsinkubator får du en personlig affärsutvecklare som under längre tid, tillsammans med dig, driver företaget framåt. Tillsammans tar ni fram en handlingsplan med de insatser som krävs för att ditt bolag ska ta sig till nästa nivå. Arbetet kan handla om att hitta rätt affärsmodell, bygga ett kompetent team, ta in kapital för tillväxt och hitta förutsättningar för internationell expansion.