Det här är Aneby Näringsliv

Aneby Näringsliv, ekonomisk förening, ägs till 100% av medlemmarna och har som uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen.

För Aneby Näringsliv är målsättningen att vi ska vara en viktig partner på många olika områden för att bidra till utvecklingen för näringslivet i kommunen, liksom för kommunens utveckling i stort.

Samarbetar med både små och stora
I Aneby samarbetar vi på många olika plan. Vi har ett nära samarbete med såväl de stora som de mindre företagen i kommunen. Vi har också ett långvarigt  samarbete med Aneby kommun och med ett flertal organisationer som har näringslivsfrågor på sin agenda.

Aktiviteter ihop med handeln
Tillsammans med handeln i Aneby är Aneby Näringsliv med i samarbetet kring de aktiviteter som genomförs för att skapa ett attraktivt Aneby.

Närhet och korta beslutsvägar

I Aneby Näringsliv finns närhet till allt, det betyder snabba och korta beslutsvägar.

Aneby Näringsliv kan glädja sig åt ett medlemsantal på drygt 80 medlemsföretag och har ambitionen att hela tiden öka medlemsantalet.

Företagandet i Aneby kommun
I Aneby kommun finns totalt cirka 850 registrerade verksamheter, varav skogs- och lantbruk representerar nära hälften. Av de cirka 850 näringsverksamheterna är drygt 220 aktiebolag, ett 30-tal handels- och kommanditbolag och närmare 600 enskild näring.

Vi finns mitt i centrum
Näringslivet i Aneby har en bred verksamhetstäckning med god service och ett centralt placerat läge med kontoret mitt i centrum, på Köpmansgatan 9.

Aneby som företagskommun
Aneby tätort är strategiskt placerat utmed södra stambanan. Företagsstrukturen omfattas av företag som arbetar lokalt, regionalt, nationellt men också ett flertal som ingår i större internationella koncerner.

Samarbetar för att utveckla
Vi lever alla som bekant i en föränderlig värld och genom våra kontakter med bland andra Science park-systemet och Almi med flera har vi möjlighet att tillmötesgå fortlöpande kompetensutvecklingar för våra medlemsföretag.

Aneby Näringsliv vill vara en stark aktör för företagandet i en liten gemytlig kommun.