Nätverk

Nätverket Stora Företagen

Nätverket Stora företagen träffas 4 gånger per år för att utbyta ögonblicksbilder, aktiviteter och åtgärder för att utveckla kommunens näringsliv. Här finns representanter för näringslivet, kommunledning, skola, AF och andra organisationer som kan påverka utvecklingen.

Tid och plats för mötena enligt separat kallelse

Har du frågor till nätverket eller önskemål att delta i något möte? Kontakta nätverksansvarige, Ola Gustafsson eller någon annan i styrelsen.

 

Frukostklubben

Syftet med frukostklubben är att vi träffas för att förbättra vår kompetens och för att nätverka. Vi träffas några gånger under vår och höst på J3 Köket där vi bjuder in såväl lokala som externa  aktörer som berättar om något aktuellt ämne.