Science Park

Science Park erbjuder affärsidéutveckling, stöd till kommersialisering och uppbyggnad av företag genom tydliga utvecklingsprocesser i en kreativ miljö. Verksamheten sker i direkt anslutning till Högskolan i Jönköping. Science Park Systemet har sin verksamhet i det lokala näringslivet genom så kallade ”noder” etablerade i länets alla kommuner och lokala kontakt personer affärscoacher är placerade på alla tillväxtarenor. Detta innebär att mindre kommuner som t.ex. Aneby får samma tillgång till systemet som de större
kommunerna i länet. Aneby har Novumhuset som sin tillväxtarena.

Syftet är att erbjuda mottagningskapacitet och bemötandekompetens i Science Park Systemets noder för att hitta, och på ett effektivare sätt utveckla bäran
de affärsidéer som har teknik och/eller affärshöjd. Vi vill alltså skapa lokala förutsättningar för att: Identifiera, Validera och Utveckla nya affärsidéer
så att processerna fortskrider i noden och så att företagen stannar på orten.

Grunden för samarbetet är Science Park idén dvs. att man agerar
som en professionell aktör och konkret arbetar med följande tre områden:
  • Värdeskapande tjänster som stöder start och tillväxt av företag
  • En fysisk mötesplats, med plats för företag, nystartade och/eller i en utvecklingsfas
  • Kunskapsflöden mellan forskning och företag

En direkt följd av att det finns personella kvalitativa resurser i noderna blir att de potentiella entreprenörer, genom projektet kan utveckla nya affärsidéer som har potential och skalbarhet, men också få stöd att utvecklas till nya kunskapsintensiva företag som kan anställa fler och i högre takt än vad som skulle varit vid handen utan deltagande i projektet.

Science Park Systemet har också centrala resurser för att ge ett starkt och bret
t stöd till företaget i affärsutvecklingsprocessen:
  • Koppling mot forskning och akademin
  • Partnerföretag
  • Lots mot finansiering
  • Enskild stödfunktion till företag på specifikt område. Exempel på detta är hjälp med immateriella rättigheter, sälj- och marknadsföring, varumärkesbyggande, finansiering m.m.


 

Science Park i Aneby

Science Park har sin lokala nod och tillväxtarena på Novumhuset i Aneby.
Där finns din lokala affärsutvecklare, och där kan du även hyra lokal om du vill jobba nära affärsutvecklaren med ditt företag.

Läs mer om Science Park