Dag Malgeryd är Årets företagare

Här får Dag Malgeryd lyssna till motiveringen, uppläst av Veronica Örfelth, Företagarna, som tillsammans med kollegan David Hansen (till höger) ansvarade för utdelningen.
 

Nu har Årets företagare 2021 utsetts i Aneby kommun. Aneby Näringsliv i nära samarbete med Företagarna har tilldelat Dag Malgeryd det ärofyllda priset.
Dag Malgeryd äger och driver Recaremed AB, ett företag som med stor innovationsförmåga har utvecklat hanteringen av överblivet läkemedel.

Så här lyder motiveringen:
Dag Malgeryd har mer eller mindre utvecklat en egen standard för hantering av överblivet läkemedel, stickande och skärande produkter, samt smittförande avfall, sedan företagsetableringen 2013.
Utvecklingen är betydelsefull för arbetsmiljön, såväl som för en hållbar livsmiljö fri från restprodukter av läkemedel. Med utveckling av behållare och Recareboxar har hanteringen förenklats betydligt för kommuner, regioner och privata aktörer.
I utvecklingen av sin företagsidé, där det idag är tre anställda utöver grundaren, har Dag Malgeryd nyttjat främjandeorganisationer som Almi med flera, och även flitigt medverkat som ambassadör för entreprenörskapet.
Recaremed AB är lokaliserat på ren landsbygd i Aneby kommun, vilket visar att tjänsteföretag med hela Norden som arbetsfält, tack vare tillgång till bredband, kan etablera sig var som helst.